eTwinning Desktop

+38 067 823 0125

THE HARMONY OF NATURE(3) - THE HARMONY OF LIGHT

29 травня 2015 року

2015 рік проголошено міжнародним роком світла та світлових технологій. Цей міждисциплінарний освітній проект ставить собі за мету не тільки вивчати іноземні мови, а й розвивати дослідницькі навички учнів при вивченні природніх явищ, підвищити загальну обізнаність про те, як засновані на використанні світла технології забезпечують стійкий розвиток і вирішують загальносвітові проблеми в галузі енергетики, освіти, сільського господарства і здоров’я. За допомогою спостережень, діти отримують знання та перевіряють їх на практиці. При цьому в учнів формується відповідальне і дбайливе ставлення до природи, що базується на екологічній свідомості. Діти вивчають теоретичні відомості з природничих наук; проводять експерименти та досліди; створюють цифровий контент своєї науково-дослідницької діяльності за допомогою ІКТ; вказують, як дотримуватися правил раціонального природокористування, піклуватися про поліпшення стану довкілля, боротися проти його забруднення й руйнування. Так відбувається усвідомлення дитиною свого місця та значення в еволюції біосфери у зв'язку з бурхливим розвитком науки і технологій.

Вчитель-учасник проекту від України:
Наталія Грушко, Заліщицька державна гімназія Тернопільської області, Олексій Сеник, Летичівський НВК №2 "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія", Олена Артюх, Учбово-виховний комплекс міжнародних відносин імені В.Стуса, м. Львів
Мета проекту:
Навчити учнів створювати мікропроекти, які реалізовують певні завдання, передбачені у проекті. Зокрема, у різних блоках діяльності учні вчаться: слідкувати за чистотою міського парку («Чисте місто»); досліджувати користь енергозберігаючих лам («Зміни лампочку – зміни світ»); прогнозувати, якою буде наша планета («Місто майбутнього»); створювати тематичні фільми («Краса природи мого краю»). Також вони вчаться вести журнали спостережень (про фази місяця, місячне затемнення), проводити практичні роботи та практикуми в сфері природничих наук. Також своїми завданнями проект ставить: формування в учнів естетичних смаків, знайомство з історією та культурою країн, освоєння сучасних інформаційних технологій.
Предмети:
Фізика, Охорона навколишнього середовища , Астрономія, Образотворче мистецтво, Інформатика/Інформаційно-комунікаційні технології, Іноземні мови, Біологія, Хімія
Мови проекту:
угорська, румунська, литовська, польська, німецька, англійська
Вік учнів:
14-19 років
Інструменти:
аудіоконференція, чат, електронна пошта, форум, відео, малюнки та зображення, веб-публікації, MP3, Powerpoint, Project Diary, Twinspace, Virtual learning environment (віртуальні спільноти, віртуальні класи, тощо)
Результати:

Відгук вчителя:

Наталія Грушко: «Одне з актуальних завдань школи – пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань було досягнуто завдяки роботі у проекті. Тривалі спостереження, експеримент, самостійні навчальні дослідження стали невід'ємною частиною проекту. Праця у ньому спонукає дитину до самостійної пізнавальної діяльності, формуючи допитливість, прагнення до навчання, яке стає радісною працею. Хочу сказати, що завдяки роботі у даному проекті, ми зробили багато корисного, цінного для себе, своїх рідних, близьких. Це надихає, спонукає до праці та нових ідей. Я щаслива, що працюю у ньому. Адже, якби не було його, хтозна, чи змогла б я реалізувати так багато, чи не так?!».

Відгуки учнів:

Дмитро Лучин (13 років), Василь Гарасимчук (13 років) Тетяна Качор (14 років) та решта учнів-учасників: «Під час роботи над проектом відбуваються різноманітні турніри, змагання, багатопланові дискусії... Все це є актуальним, оскільки ми маємо потребу  у створенні власного світогляду, прагнення до дорослості, розвитку фантазії, уяви, спрямованості на самоствердження в суспільстві. Також активно використовуємо нові інформаційні технології. Тепер ми вміємо створювати презентації, фільми, колажі, графічні об’єкти. Пишемо твори, есе на задану тематику. Ми знайшли нових друзів, однодумців, побачили, що Європу хвилюють такі ж проблеми, що і нас. Ми щасливі, що завдяки проекту зможемо вирішувати їх спільно». 

Проект є третім із серії проектів «The Harmony of Nature». Для нього створено спеціальну групу у Фейсбуці

Проект стартував  26.10.2014.