eTwinning Desktop

+38 067 823 0125

Proud to be Europe@ns

9 липня 2014 року

В рамках проекту представники кожної команди створюють вiртуального мандрiвника, надiляють його персональними рисами характеру та зовнiшнiстю, малюють його зображення та вiдправляють у вiртуальну подорож до однiєї з країн Європи. Команди вивчають цiкаву iнформацiю про цю країну та узагальнюють матерiал для шкiл-партнерiв у формi коротких фiльмiв, презентацiй, вiкторин, фотовиставок тощо, а також знайомляться з матерiалами про iншi європейськi країни, які представляють партнери.

Вчитель-учасник проекту від України:
Лариса Степаненко, Середня загальноосвітня школа № 38 ім. М.В. Челнокова, м. Севастополь.
Країни-учасники:
Італія Польща Чехія Франція Україна Азербайджан
Мета проекту:
побувати у вiртуальній мандрiвці країнами Європи з використанням англiйської мови та IКТ з метою мiжкультурного спiлкування та спiвпрацi, розвитку мовленнєвих навичок і виховання справжніх громадян Європи (на засадах толерантності, поваги, взаєморозуміння між різними народами та культурами).
Предмети:
Історія культури, Історія, Географія, Образотворче мистецтво, Музика, Мова та література, Інформатика/Інформаційно-комунікаційні технології, Іноземні мови
Мови проекту:
англійська
Вік учнів:
13-14 років
Інструменти:
Padlet, Pooplet, PhotoPeach, Fodey, Quizworks Quiz Maker, Movie Maker, Story Bird, Power Point, SlideShare, Flash Meeting, відео, електронна пошта, фото
Результати:

Відгук вчителя:

Лариса Степаненко: «Проект виявився надзвичайно цiкавим  як для учнiв, так i для мене особисто. В першу чергу для учнiв це була можливiсть  використовувати  навики володiння iноземною мовою  в реальнiй  комунiкативнiй ситуацiї.Iдея проекту захопила учнiв  i надихнула  на  вiртуальну подорож  до Нiмеччини разом з нашою героїнею Katy.

Особливо цiкаво  було  опановувати новi IКТ,  якi  не лише створюють новi можливостi  для мiжкультурного           спiлкування,  а   й дозволяють урiзноманiтнювати  щоденнi уроки та    позакласнi заходи.  Спiвпраця  з колегами  яких знаєш особисто,  теж мотивувала та надихала на  високий рiвень  взаємодi ї та спiвробiтництва,  зобов’язувала  бути гiдними велико ї  європейської  команди».

Відгук учнів:

Артур Балика (15 рокiв): «Працюючи в проектi ми                поспiлкувалися з партнерами, опанували новi  IКТ, «вiдкрили» для себе Нiмеччину та дiзналися багато цiкавого  про iншi європейськi країни з матерiалу, що          пiдготували представники шкiл-партнерiв. Особисто менi було цiкаво дослiдити зв’язок кра їн-учасниць проекту з нашим рiдним мiстом Севастополем».