eTwinning Desktop

+38 067 823 0125

Історія eTwinning Plus

У березні 2002 р. в Барселоні рішенням Ради ЄС було скликано Європейську Комісію, що взяла на себе обов'язок розробити освітню програму зі сприяння нетворкінгу між середніми школами Європи. В червні Комісія передала на розгляд Раді ЄС пропозицію щодо створення інтернет-платформи для покращення звязків між європейськими школами.

Тоді ж, в червні 2002 р., Рада ЄС підписала резолюцію про навчання протягом життя. В ній було зазначено, що:

«Освіта та професійна підготовка є обовязковими засобами для стимулювання соціальної інтеграції, активної громадянської позиції, особистої та професійної самореалізації, здатності до адаптації та працездатності. Безперервна освіта сприяє також вільному пересуванню громадян ЄС та досягненню інших цілей країн ЄС – бути процвітаючими, конкурентноспроможними, стабільними та демократичними».

У 2005 р. проєкт eTwinning розпочав свою діяльність та згодом був включений до програми онлайн-навчання Європейського союзу як напрямок роботи в початкових і середніх школах. Основною метою проекту став розвиток нетворкінгу між школами Європи через широку онлайн-мережу, яка дозволяє будувати освітнє партнерство, стимулювати вивчення іноземних мов, знайомитися з культурою та традиціями інших країн, розвивати інтелектуальний діалог.

У листопаді 2006 р. eTwinning офіційно стає частиною Lifelong Learning Programme 2007-2013 (програми ЄС «Навчання протягом життя»).

У 2011 р., на базі ініціативи Східноєвропейського партнерства та принципу «сприяння зв’язків між людьми», ЄС прийняв рішення залучити до eTwinning партнерські країни Східної Європи. І в 2013 р. до проекту офіційно приєдналися Україна, Грузія, Республіка Молдова, Вірменія, Азербайджан і Туніс.

У 2018 р. до программи eTwinning Plus приєдналися Йорданія та Ліван.

З метою сприяння євроінтеграції ЄС створив освітню програму «Навчання протягом життя» (LLP). Вона складається з кількох освітніх секторів: шкільне навчання, професійна підготовка кадрів, вища та безперервна освіта для дорослих.  Головна мета LLP – сприяти розвитку Спільноти, що опирається на передові знання, має стійкий економічний розвиток, збільшує кількість та якість робочих місць, згуртовує суспільство та забезпечує надійний захист довкілля для майбутніх поколінь.

Програма «Навчання протягом життя» покликана стимулювати взаємообмін, співпрацю та мобільність між системами навчання, професійної підготовки. До сфер її діяльності входить субпрограма для школярів «Comenius», названа на честь видатного чеського діяча освіти. І eTwinning є одним із проєктів цієї субпрограми.

Ключові цілі «Comenius»:

  • Розвивати у молодих людей та працівників сфери освіти бажання цікавитись й знати розмаїття європейських культур і мов, розуміти їхню цінність.
  • Допомагати молодим людям опанувати базові життєві навички й компетенції, важливі для особистісного розвитку та майбутнього працевлаштування; сприяти розвитку позиції активного європейського громадянина.