eTwinning Desktop

+38 067 823 0125

Gender Equality For All!

Gender Equality For All!

Гендерна рівність є глобальним пріоритетом для ЮНЕСКО і пов'язана з його зусиллями щодо просування права на освіту та підтримки досягнення Цілей сталого розвитку. Завдяки Рамковій програмі «Освіта-2030» SDG 4 має на меті «Забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту та сприяти можливостям навчання протягом усього життя», а SDG 5 - «Досягнення гендерної рівності та розширення можливостей усіх жінок та дівчат». Програма «Освіта-2030» визнає, що гендерна рівність вимагає підходу, який забезпечує, щоб дівчата та хлопці отримували доступ до навчання та всебічний розвиток як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

До сторінки проекту
Survival tips for modern Robinsons

Survival tips for modern Robinsons

Чи може літературний твір об’єднати майже усі шкільні предмети та наповнити навчання пригодами? Виявляється: може. Таким став роман про Робінзона Крузо, який був написаний 300 років назад, але його проблеми залишаються актуальними і в наші дні. Завдяки проекту учні навчились писати ессе, дізналися, як вижити в екстремальних умовах та які можливості відкриваються перед людиною, коли вона живе у гармонії з природою. Учні вчились працювати та створювати спільні продукти у різних міжнародних командах: проводили дослідження щоб дізнатися про справжній острів Робінзона Крузо та порівнювали його з літературним; спільними зусиллями усіх команд створили карту острова Робінзона згідно роману; вивчали історію рабовласництва; ознайомились з Декларацією прав людини та створили відео, в якому озвучили статті цієї Декларації. Завдяки проекту учні також дізналися про 17 цілей сталого розвитку, зокрема і про кліматичні зміни та про те, що кожен з нас може зробити для вирішення цієї проблеми. Учні провели дослідження про вплив клімату на навколишнє середовище. Вони також провели опитування серед свої родичів щоб дізнатися про кліматичні зміни у своєму регіоні за останні 50 років і написали ессе, які увійшли до одної з електронних книг проекту.

До сторінки проекту
Be eco-friendly eTwinner!

Be eco-friendly eTwinner!

Проблеми захисту довкілля зараз на часі, як ніколи. Зумери та наступні молоді покоління – ті, кому доведеться ще довго розв'язувати проблеми з екологією та кліматичними змінами заради можливості свого щасливого майбутнього. У Запорізькій гімназії №2 ім. Лесі Українки навчають своїх учнів та учениць екограмотності з юних літ і реалізували чудовий проєкт “Be eco-friendly eTwinner!”, який охоплює сфери ефективних дій щодо проблеми та захисту навколишнього середовища. Ітвіннери та ітвіннерки описали тип довкілля району, де вони живуть, та найпоширеніші проблеми щодо його забруднення. Вони шукали шляхи подолання екологічної кризи, починаючи зі свого повсякденного життя. У рамках теми року “Climate changes” та завдяки чудовому втіленню проєкту у життя, ми обрали його найкращим проєктом червня 2020!

До сторінки проекту

Навчальні та інформаційні матеріали