eTwinning Desktop

+38 067 823 0125

Online ang Healthy

Online ang Healthy

Проект був створений за часів пандемії, і основною його метою було надати учням відчуття приналежності до спільноти та розуміння того, що вони не залишились один на один з проблемою глобального масштабу. Проект характеризувався тісною співпрацею між школами, обміном досвіду щодо здорового способу життя під час навчання онлайн. Наші учні отримали досвід безпечного навчання в Інтернеті та продемонстрували, як грамотно та відповідально використовувати інтернет технології. Учні порівнювали спосіб життя до пандемії та під час неї.

До сторінки проекту
I Know My Past, I’m Running To The Future3

I Know My Past, I’m Running To The Future3

Без минулого немає і не може бути майбутнього. Знання історії дає нам можливість спиратися на досвід минулих поколінь. Це велике надбання, яким в жодному разі не можна нехтувати. Народ, який не знає своєї історії, легко перемогти і знищити. Завдяки участі у проєкті учні 10 класу дізналися про інші культури. Вони отримали можливість ознайомитися з національними та релігійними святами, сімейними традиціями, місцевими стравами, традиційним одягом та визначними пам’ятками країн-партнерів проєкту, матеріальною та нематеріальною культурною спадщиною, стратегіями сталого розвитку кожної з країн-учасниць.

До сторінки проекту
Gender Equality For All!

Gender Equality For All!

Гендерна рівність є глобальним пріоритетом для ЮНЕСКО і пов'язана з його зусиллями щодо просування права на освіту та підтримки досягнення Цілей сталого розвитку. Завдяки Рамковій програмі «Освіта-2030» SDG 4 має на меті «Забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту та сприяти можливостям навчання протягом усього життя», а SDG 5 - «Досягнення гендерної рівності та розширення можливостей усіх жінок та дівчат». Програма «Освіта-2030» визнає, що гендерна рівність вимагає підходу, який забезпечує, щоб дівчата та хлопці отримували доступ до навчання та всебічний розвиток як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

До сторінки проекту

Навчальні та інформаційні матеріали